Anatomia porównawcza kręgowców

note /search

Podział ciała kręgowców

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia porównawcza kręgowców
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2212

Podział ciała kręgowców - WYKŁAD I Część osiowa: II Kończyny: - głowa ( caput ) - kończyna piersiowa (przednia) - szyja ( callium ) - kończyna miednicza (tylna) - tułów ( truncus ) - ogon ( cauda ) 1. ciało dwubocznie symetryczne, 2. głowa w toku ewolucji zwiększa swoją powierzchnię → coraz bardz...

Szkielet głowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia porównawcza kręgowców
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4648

Szkielet głowy - WYKŁAD C Z A S Z K A    ( ł a c .    c r a n i u m  ) . Trzy podstawowe elementy: Pochodzenie: 1. mózgoczaszka ( neurocranium ) - endoomezenchyma 2. trzewioczaszka ( splanchnocranium ) - ektomezenchyma 3. czaszka skórna ( dermocranium ) - endomezenchyma (element pomocniczy,  nigd...

Układ krwionośny

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia porównawcza kręgowców
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2408

Układ krwionośny - WYKŁAD S E R C E    ( ł a c .    c o r  ) . KRĘGOWCE LĄDOWE  (ryby, bezżuchwowce) - serce skrzelowe (w bezpośrednim kontakcie ze skrzelami), - serce zbudowane z 3 pęcherzyków: »  zatoka żylna  ( sinus venosus ) »  przedsionek  ( at...

Układ moczopłciowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia porównawcza kręgowców
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2884

Układ moczopłciowy - WYKŁAD Trzy generacje nerek kręgowców: 1.  pronephros  –  przednercze , nerka głowowa - niektóre ryby, larwy bezżuchwowców i płazów ogoniastych, - u pozostałych: tylko w stadium embrionalnym. Przednercze   zbudowane jest z kanalików, które leżą prostopadle do osi ciała. Z jed...

Układ oddechowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia porównawcza kręgowców
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3129

Układ oddechowy - WYKŁAD KRĘGOWCE WODNE -  narząd oddechowy -  skrzela  (kręgouste, ryby) - zlokalizowane w szparach skrzelowych, Skrzela mogą być pochodzenia: a).  ektodermalnego  - ryby b).  endodermalnego  - bezżuchwowce  Ze względu na lokali...

Układ pokarmowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Anatomia porównawcza kręgowców
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2772

Układ pokarmowy - WYKŁAD 1. Jama ustna  ( cavum oris) 2. Gardziel  ( pharynx ) 3. Przełyk  ( oesophagus ) 4. Żołądek  ( ventriculus ) 5. Jelito cienkie   ( intestinum tenue ) 6. Jelito grube  ( intestinum crassus  ) 7. Otwór odbytowy  ( anu...