Układ krwionośny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ krwionośny - strona 1 Układ krwionośny - strona 2 Układ krwionośny - strona 3

Fragment notatki:


Układ krwionośny - WYKŁAD S E R C E    ( ł a c .    c o r  ) . KRĘGOWCE LĄDOWE  (ryby, bezżuchwowce) - serce skrzelowe (w bezpośrednim kontakcie ze skrzelami), - serce zbudowane z 3 pęcherzyków: »  zatoka żylna  ( sinus venosus ) »  przedsionek  ( atrium ) »  komora  ( ventricle ) - zastawki obecne pomiędzy pęcherzykami  → krew płynie z zatoki żylnej do komory, - komora posiada najgrubsze ściany, - przedsionek łączy się z boku komory, - zatoka żylna łączy się od spodu przedsionka, - serce zbudowane z 4 pęcherzyków: »  zatoka żylna  »  przedsionek »  komora »  stożek tętniczy - przez serce przepływa odtlenowana krew - pęcherzyki oddzielone zastawkami, - krew dostaje się przewodami Cuviera serca  i żyłą wątrobową wraca do zatoki żylnej →  przedsionka → komory → stożka tętniczego z pniem tętniczym → do skrzel, - wszystkie 4 pęcherzyki zbudowane są z mięśnia prążkowanego, natomiast pień tętniczy z  mięśni gładkich, KOSTNOSZKIELETOWE: - serce zbudowane z 3 pęcherzyków (brak stożka tętniczego), - u ryb dwudysznych → podział przedsionka na lewy i prawy, komora, zatoka żylna i stożek  tętniczy. PŁAZY -  serce: podział przedsionka na lewy i prawy, komora, zatoka żylna i stożek tętniczy (tak jak i  ryb dwudysznych), - do serca wpływają dwa różne jakościowo rodzaje krwi: odtlenowana → przez żyłę czczą  dolną oraz mieszana → przez żyły czcze przednie, następnie cała krew  wpływa do prawego  przedsionka,  - do P.P.: krew mieszana jest dobrze utlenowana → żyły wielkie skórne, które uchodzą do żył  czczych przednich (→strumień krwi mieszanej), - do L.P.: wpada krew natleniona z płuc, BEZOGONOWE: - wykształcił się mechanizmy zapobiegania cofania się całkowitego krwi: » gąbczasta ściana, » prawy przedsionek kurczy się trochę wcześniej niż lewy, » zastawka spiralna w stożku tętniczym, krew jest rozdzielona na 3 strumienie:  1. krew natleniona – natlenia głowę (przód ciała), 2. krew mieszana – obiega cały organizm, 1 bezżuchwowce ryby 3. krew odtleniona – kierowana do płuc (płazy bezogonowe) OGONIASTE: - oddychanie skórne, - przedsionek położony częściowo przed komorą, - niewielka zatoka żylna, - duży stożek tętniczy! BEZNOGIE: - cały przedsionek przed komorą. GADY - serce 4-jamiste: niewielka zatoka żylna, 2 przedsionki, komora z niepełną przegrodą, - u wszystkich (bez krokodyli) wyróżnia się 2 jamy w komorze: 1. grzbietowa: » część żylna, » część tętnicza, 2. brzuszna  – K.L. - przedsionki otwierają się go jamy grzbietowej,  od jamy brzusznej odchodzi tętnica płucna,

(…)

… odchodzi tętnica płucna,
- pień płucny:
» tętnica płucna – krew żylna
wychodzą z prawej komory
» lewy łuk aorty – krew mieszana przez żyły
wychodzą z lewej komory
» prawy łuk aorty – krew tętnicza
- występuje otwór nadprzegrodowy,
- znaczna część krwi żylnej przetacza z P.P. przez otwór nadprzegrodowy do brzusznej jamy
komory, jednak część krwi żylnej wędruje do jamy grzbietowej (części żylnej…
… - SAMODZIELNIE
GRASICA (łac. glandula thymus).
- położona w klatce piersiowej, tuż za mostkiem, w śródpiersiu przednim,
- budowana z dwóch niesymetrycznych płatów wydłużających się ku górze, otoczonych
torebką łącznotkankową,
- budowa wewnętrzna i masa jest różna i zależy od wieku osobnika ,
- w późniejszym wieku zanika tkanka gruczołowa, a miejsce jej zajmuje tkanka tłuszczowa, - rola:
» dostarcza do krwi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz