Układ oddechowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2653
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ oddechowy - strona 1 Układ oddechowy - strona 2 Układ oddechowy - strona 3

Fragment notatki:


Układ oddechowy - WYKŁAD KRĘGOWCE WODNE -  narząd oddechowy -  skrzela  (kręgouste, ryby) - zlokalizowane w szparach skrzelowych, Skrzela mogą być pochodzenia: a).  ektodermalnego  - ryby b).  endodermalnego  - bezżuchwowce  Ze względu na lokalizacje skrzela dzielimy na: a).  skrzela wewnętrzne  – ryby, bezżuchwowce, larwy płazów bezogonowych, b).  skrzela zewnętrzne  – larwy ryb dwudysznych, larwy płazów ogoniastych i beznogich. »  Sk rzela  w ew nętrzn e  : - w szparach skrzelowych (po bokach gardzieli), każda szpara skrzelowa jest ograniczona  tzw.  przegrodą międzyskrzelową  (które są wsparte na łukach), - przegrody międzyskrzelową pokryte są nabłonkiem oddechowym tworzące fałdy zwane  listkami skrzelowymi , a na nich  blaszki skrzelowe  (→ miejsce wymiany gazowej). RYBY SPODOUSTE woda → jama gębowa → gardziel → szpary skrzelowe → przez otwory skrzelowe → szpary  skrzelowe →  wyrostki filtracyjne (filtracja planktonu) → otwory zewnętrzne. - otwory po bokach głowy, - posiadają przekształconą I szparę skrzelową → tryskawka (nibyskrzele) – nie bierze udziału  w oddychaniu! jest to receptor bodźców chemicznych oraz receptor wahań ciśnienia (formy  przydenne). RYBY KOSTNOSZKIELETOWE - brak przegród międzyskrzelowych, - skrzela na łukach skrzelowych, - łuk skrzelowy  z 2 rzędami listków skrzelowych → blaszki skrzelowe, - łuki osadzone w komorze skrzelowej przykrytej wieczkiem skrzelowym (→ 1 otwór  zewnętrzny pod wieczkiem skrzelowym). Wyróżniamy 3 sposoby oddychania: 1. otwieranie otworu gębowego → opuszczanie żuchwy → opuszczanie dna jamy  gębowej (wieczko zamknięte) → zassanie wody → zamknięcie otworu gębowego  (wieczko otwarte) → woda zostaje wypchnięta przez otwór podwieczkowy. 2. u szybko pływających – cały czas otwarty otwór gębowy i wieczko → woda obmywa  skrzela. 3. oddychanie przez skórę (duże unaczynienie), np. węgorz, piskorz → masa ciała  proporcjonalna do długości. Oddychanie u larw płazów bezogonowych: otwór gębowy → gardziel → 4 (symetryczne) szpary skrzelowe → gałęziste wyrostki  skrzelowe (na przegrodach międzyskrzelowych) → woda wydostaje się 1 lub 2 otworami. »  Sk rzela  zew n ętr zn e: - wsparte na wieczku skrzelowym (u larw ryb), - wyrostki piórkowate po bokach głowy (u larw płazów). 1 Gatunki żyjące w ciepłych, małych zbiornikach wodnych, z dużą ilością CO2 wykształciły  dodatkowe mechanizmy oddechowe: 1.  oddychanie tlenem z powietrza  (łykanie powietrza → wytworzenie bańki powietrza  → obieg bańki wzdłuż jelita oddając tlen naczyniom krwionośnym, np. piskorz 2.  oddychanie przez błonę jamy gębowej i gardzieli

(…)

…),
- w pełni wykształcona krtań,
- tchawica przechodzi w 2 oskrzela główne,
- pełne pierścienie chrząstki tchawicy (foki, nietoperze, gryzonie),
- w oskrzelach głównych w momencie wniknięcia do płuca zanikają elementy chrzęstne i
intensywnie się rozgałęziają na końcowe oskrzela zrazikowe, a te na oskrzela oddechowe,
następnie → przewodziki powietrzne → pęcherzyki płucne (bardzo dobre unaczynienie
ściany…
… i to one dopiero doprowadzają do
przewodzików i pęcherzyków płucnych),
- worki powietrzne – cienkościenne, w jamie ciała, grzbietowe strony przewodu
pokarmowego, od nich uchodzą uchyłki, które wnikają do kości długich, spełniając funkcje:
1. redukcja masy szkieletu
2. rezerwuar powietrza
3. narząd termoregulacyjny
4. narząd hydrostatyczny (u wodnych)
- wyróżniamy 4 grupy worków powietrznych:
a). brzuszne
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz