Formy wychowania - strona 4

Teoria Wychowania - wykłady - drZając

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr Dariusz Zając
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 7875

pozytywnych jego przekształceń i inicjować nowe formy wychowania. Dewiacje nieszkodliwe: Oryginalność inność...

Nowe prądy w niemieckiej pedagogice XIX w

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr hab. Agnieszka Wałęga
  • Historia wychowania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1169

, ale nie formułował jeszcze żadnego programu zespołowych form wychowania małych dzieci. Za ich naturalne środowisko...

Poradnictwo

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1715

wychowania bez przymusu . Doradca powinien wiedzieć , jak oddziaływać na uczniów , jak pobudzić...

Biuro do spraw Narkomanii

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Halina Rotkiewicz
  • Pedagogika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

swoje pragnienia niesienia pomocy dzieciom w formie wolontariatu. Jest to też jedna z form wychowania młodzieży...