Formy wychowania - strona 3

Instytucje wychowawcze

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • mgr Tomasz Socha
  • Problemy wychowawcze i opiekuńcze w instytucjach
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2779

wychowania rodzinnego lub placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej Zadania te Pogot.Opiek. realizuje...

Młodzież wobec alkoholu

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Halina Rotkiewicz
  • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

szczególnie zagrożonych. Dlatego cenną i skuteczną formą wychowania w trzeźwości jest tworzenie świetlic...

Pedagogika emancypacyjna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Bogusław Ludwig
  • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2597

antyrepresyjnych form wychowania i współżycia, ale i autonomię, wyzwolenie i uzyskanie przez młodego człowieka...