Formy wychowania - strona 3

Instytucje wychowawcze

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • mgr Tomasz Socha
  • Problemy wychowawcze i opiekuńcze w instytucjach
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2856

wychowania rodzinnego lub placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej Zadania te Pogot.Opiek. realizuje...

Młodzież wobec alkoholu

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Halina Rotkiewicz
  • Pedagogika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

szczególnie zagrożonych. Dlatego cenną i skuteczną formą wychowania w trzeźwości jest tworzenie świetlic...

Pedagogika emancypacyjna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Bogusław Ludwig
  • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2870

antyrepresyjnych form wychowania i współżycia, ale i autonomię, wyzwolenie i uzyskanie przez młodego człowieka...