Formacja społeczna - strona 8

Stratyfikacja społeczna w Polsce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1281

przez państwo i uznana jako relikt poprzedniej formacji społeczno-ustrojowej. Spowodowało to tendencję...

Medioznawstwo I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Rafał Maciąg
 • Medioznawstwo
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2408

gospodarczego a formacja społecznymi, zwrócił uwagę na rozwój sektora usług w stosunku do rolnictwa i przemysłu...

Socjologia życia publicznego - konflikt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Socjologia polityki
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4179

integracyjna źródło konfliktu - walka klas każda formacja społeczna wytwarza klasę, która jest motorem zmiany...

Socjologia zmiany społecznej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

ewolucyjną Trzy teorie Marksizmu: 1)Teoria hierarchii ludzkości (t. formacji społeczno-ekonomicznych) 2...

Oświata w Polsce po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 301
Wyświetleń: 945

ZAJĘCIA XII - OŚWIATA W POLSCE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1. Koncepcja reformy szkolnej, Zjazd Łódzki (1945) : Wstępny projekt reformy przedstawiono w zarysach na siódmej sesji Krajowej Rady Narodowej, w dniu 4 maja 1945. W expose premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego znalazła się zapowiedź rychłego opra...

Makrosocjologia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makrosocjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3171

przechodzi fazy degradacji i wzrostu. Koncepcja formacji społecznej Karola Marksa Pojęcie formacji społeczno...