Makrosocjologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makrosocjologia - strona 1 Makrosocjologia - strona 2 Makrosocjologia - strona 3

Fragment notatki:

30 stron notatek z makrosocjologii. Wykłady z makrosocjologii w formacie doc. Omówione w notatce zagadnienia to: makrostruktura, pojęcie makrostruktury społecznej, mikrostruktury, podmiotowość społeczna, pojęcie systemu społecznego, społeczeństwo globalne, procesy globalizacji społecznej, system społeczny wg Parsonsa, koncepcja ?systemów ? światów? I.Wallersteina, koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego, koncepcja formacji społecznej Karola Marksa, typologia ładu społecznego wg Ossowskiego, typologie współczesnych społeczeństw, kasty, kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe, współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej, Antoni Gidders, Dahrendorf, dezindustrializacja, klasa średnia, amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera. Ponadto w notatce można natrafić na takie zagadnienia jak: uwarunkowane klasowo prawidłowości zachowań, funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa, koncepcja klas społecznych Halbwasha i Gurvitcha, stany społeczne wg Webera, granice ruchliwości społecznej, dyskryminacja społeczna i deklasacja, nieformalność ekonomiczna i społeczna, lumpenproletariat a marginalność społeczna, świadomość klasowa, konflikt społeczny i jego funkcje, etnocentryzm. A także: ludy tubylcze i tubylczość, stare ruchy społeczne wg Heberle, ruchy natywistyczne i millenarystyczne, koncepcje Offe i Touraine, interwencja socjologiczna, pokolenia jako makrostruktury, koncepcja rodzaju społecznego (Gender), społeczeństwo obywatelskie.

Pojęcie makrostruktury społecznej:
Makrostruktura - układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże.
Własności makrostruktur:
samoistność - makrostruktura, to niezależny, zamknięty świat społeczny, w przeciwieństwie do mikrostruktur, które nie są samoistne i egzystują w ramach makrostruktur
samoreferencja - rozwój makrostruktur jest autonomiczny, odbywa się w pewnych zamkniętych ramach, odgrodzonych od świata zewnętrznego, gdzie układem odniesienia jest struktura sama dla siebie
samowystarczalność - w przeciwieństwie do mikrostruktur
Makrostruktury tworzą dla mikrostruktur kierunki i ramy rozwoju. Mogą ulegać destrukcji i dezintegracji w wyniku negatywnego działania mikrostruktur
Przykłady mikrostruktur:
do niedawna były nimi społeczeństwa narodowe, ale pod wpływem postępującego procesu globalizacji stały się one mezostrukturami
wg Gurwitcha to klasy społeczne są zamkniętymi światami, są całkowicie niekompatybilne między sobą; Marks uważał, że klasy nie są makrostrukturami
makrostrukturami mogą być np.: klasy, warstwy, stany, ruchy społeczne, etnosy, ludy, narody
Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna
Intuicje wiążące się z pojęciem podmiotowości to autonomia, eksterioryzacja, kreatywność, wolność, dezalienacja, współuczestnictwo w życiu społecznym, nie uleganie manipulacji
Podmiotowość społeczna to zdolność jednostki lub zbiorowości społecznej do wywierania wpływu na strukturę społeczną, to także podatność tej struktury na wpływ; podmiotowość jest wypracowana, a nie dana raz na zawsze, nie wszystkie jednostki są podmiotami
W socjologii:
nurty uwypuklające podmiotowość kładą nacisk na spontaniczne, aktywne, czynne podejmowanie przez jednostki działań kreatywnych prowadzących do sensownych skutków; nurt ten stoi w opozycji do behawioryzmu - podmiotowość bierze się z intera ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz