Makrosocjologia - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makrosocjologia - skrypt - strona 1 Makrosocjologia - skrypt - strona 2 Makrosocjologia - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

i jest opracowaniem 63 najważniejszych zagadnień. Są to m.in.: Pojęcie makrostruktury społecznej, podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna, pojęcie systemu społecznego i społeczeństwa globalnego, procesy globalizacji społecznej, system społeczny wg Parsonsa, koncepcja ?systemów ? światów? I.Wallersteina i współpracowników. Ponadto prezentuje koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego, koncepcja formacji społecznej Karola Marksa. Charakteryzuje wskaźniki rozwoju ekonomicznego oraz miary ubóstwa w świecie. Prezentuje typologie ładu społecznego wg Ossowskiego i typologie współczesnych społeczeństw. Opisuje społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne oraz społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe. Przedstawia teorie modernizacji procesy dezindustrializacji, oraz powszechniki ewolucyjne wg Parsonsa. Wyjaśnia terminy takie jak: klasa społeczna, stan i warstwa, kasty. Opisuje elementy teorii klas k. Marksa oraz współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej. Ponadto notatka odpowiada na pytania: czym są klasy profesjonalno ? menedżerskie, jakie są koncepcje klas średnich i czym jest?nowa? klasa średnia. Dodatkowo notatka odnosi się do takich tematów jak: środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S. Hradil), uwarunkowane klasowo prawidłowości zachowań, granice ruchliwości społecznej, a równość szans w społeczeństwie, dyskryminacja społeczna i deklasacja, interwencja socjologiczna, pokolenia jako makrostruktury. Notatka przedstawia też takie teorie jak: funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore?a, amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera, funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa, koncepcja klas społecznych Halbwasha i Gurvitcha, koncepcja klas ekonomicznych i społecznych u webera. Są również wytłumaczone takie zagadnienia jak: lumpenproletariat, marginalność społeczna, świadomość klasowa, etnicyzm, etnocentryzm, tubylczość, władza, panowanie, wpływ, nowe ruchy społeczne, gender. Ponadto w notatce znajdują się informacje o krystalizacji statusu społecznego (G.Lensky), koncepcjach narodu, i prezentacja takich zagadnień jak: ruchy natywistyczne i millenarystyczne stare ruchy społeczne wg Heberle, podmioty emergentne, koncepcje Offe i Touraine.

Pojęcie makrostruktury społecznej:
Makrostruktura - układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże.
Własności makrostruktur:
samoistność - makrostruktura, to niezależny, zamknięty świat społeczny, w przeciwieństwie do mikrostruktur, które nie są samoistne i egzystują w ramach makrostruktur
samoreferencja - rozwój makrostruktur jest autonomiczny, odbywa się w pewnych zamkniętych ramach, odgrodzonych od świata zewnętrznego, gdzie układem odniesienia jest struktura sama dla siebie
samowystarczalność - w przeciwieństwie do mikrostruktur
Makrostruktury tworzą dla mikrostruktur kierunki i ramy rozwoju. Mogą ulegać destrukcji i dezintegracji w wyniku negatywnego działania mikrostruktur
Przykłady mikrostruktur:
do niedawna były nimi społeczeństwa narodowe, ale pod wpływem postępującego procesu globalizacji stały się one mezostrukturami
wg Gurwitcha to klasy społeczne są zamkniętymi światami, są całkowicie niekompatybilne między sobą; Marks uważał, że klasy nie są makrostrukturami
makrostrukturami mogą być np.: klasy, warstwy, stany, ruchy społeczne, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz