makrosocjologia - opracowane zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
makrosocjologia - opracowane zagadnienia - strona 1 makrosocjologia - opracowane zagadnienia - strona 2 makrosocjologia - opracowane zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 52 strony i dotyczy takich zagadnień jak: makrostruktura społeczna, podmiotowość społeczna, indywidualna, kolektywna, system społeczny i społeczeństwo globalne, procesy globalizacji społecznej, system społeczny wg Parsonsa, koncepcja systemów ? światów I.Wallersteina, koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego, formacja społeczna Karola Marksa, wskaźniki rozwoju ekonomicznego. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: miary ubóstwa w świecie, typologia ładu społecznego wg Ossowskiego, typologie współczesnych społeczeństw, teoria modernizacji, społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe, procesy dezindustrializacji, postindustrializm, powszechniki ewolucyjne wg Parsonsa, pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy, kasty, elementy teorii klas K.Marksa, kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe, klasy społeczne, a własność siły roboczej, Antoni Gidders, Dahrendorf. Notatka porusza także takie problemy i zagadnienia jak: klasy profesjonalno ? menedżerskie, różne koncepcje klas średnich i nowa klasa średnia, środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas, S.Hradil, amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera, uwarunkowane klasowo prawidłowości zachowań, funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore?a, funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa. Dokument traktuje również na tematy takie jak: koncepcja klas społecznych Halbwasha i Gurvitcha, koncepcja klas ekonomicznych i społecznych u Webera, stany społeczne wg Webera, dyskryminacja społeczna i deklasacja, 3nieformalność ekonomiczna i społeczna, sektory nieformalne, lumpenproletariat a marginalność społeczna, marginalność społeczna, podklasy, świadomość klasowa. Notatka mówi także o pojęciach takich jak: krystalizacja statusu społecznego i jej konsekwencje, G.Lensky, konflikt społeczny i jego funkcje, przegląd koncepcji narodu, naród a etnos, grupa etniczna i etnograficzna, procesy etnogenezy i etnicyzm, etnocentryzm, pogranicze, etnoklasy, ludy tubylcze, stare ruchy społeczne wg Heberle, ruchy natywistyczne i millenarystyczne, podmioty emergentne, koncepcje Offe i Touraine, interwencja socjologiczna, pokolenia jako makrostruktury, pokolenia społeczne, kohorty, koncepcja rodzaju społecznego Gender, władza, panowanie, wpływ, społeczeństwo obywatelskie.

Pojęcie makrostruktury społecznej:
Makrostruktura - układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże.
Własności makrostruktur:
samoistność - makrostruktura, to niezależny, zamknięty świat społeczny, w przeciwieństwie do mikrostruktur, które nie są samoistne i egzystują w ramach makrostruktur
samoreferencja - rozwój makrostruktur jest autonomiczny, odbywa się w pewnych zamkniętych ramach, odgrodzonych od świata zewnętrznego, gdzie układem odniesienia jest struktura sama dla siebie
samowystarczalność - w przeciwieństwie do mikrostruktur
Makrostruktury tworzą dla mikrostruktur kierunki i ramy rozwoju. Mogą ulegać destrukcji i dezintegracji w wyniku negatywnego działania mikrostruktur
Przykłady mikrostruktur:
do niedawna były nimi społeczeństwa narodowe, ale pod wpływem postępującego procesu globalizacji stały się one mezostrukturami
wg Gurwitcha to klasy społeczne są zamkniętymi światami, są całkowicie niekompatybilne między sobą; Marks uważał, że klasy nie są makrostrukturami ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz