Forma czynności prawnej - strona 8

Prawo-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2835

Wykład odbywał się na UE (Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Notatka liczy 26 stron. Możesz się z niej dowiedzieć, czym jest roszczenie, prawo podmiotowe, kodeks, gałąź prawna, zasada prawa konstytucyjnego, prawo administracyjne. Oprócz tego poznasz cechy prawa administracyjnego, organy a...

Wyklad 3 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

.Czynności nieodpłatne: przysporzenie następuje tylko po jednej stronie czynności. Formy czynności prawnych...

Podstawy Prawa wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3437

"Roszczenie jest to możliwość domagania się od indywidualnie oznaczonej osoby konkretnego zachowania. Zachowanie to może polegać na działaniu, zaniechaniu lub znoszeniu. Osoba, której przysługuje roszczenie, posiada prawo do zwrócenia się do organów państwa o zastosowanie przymusu, gdy oso...

Kodeks cywilny - dzaił III

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

lub ustanowienia na nim użytkowania. § 4. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom o formie czynności prawnych...

Prawo administracyjne - wykład 16

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tykwińska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 581

przez administrację są osadzone w prawie, znajdują w oparciu w prawie zgodnie z zasadą legalizmu. Forma czynności...

Metoda wykładni

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

dla tego rodzaju czynności, do którego należy ukryta czynność prawna (odnosi się to również do formy czynności...

Prawo cywilne: Wiadomości ogólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 399

elementów umowy. Zaproszenie do rokowań to wysłanie oferty. Forma czynności prawnych-to określenie sposobu...

Prawo cywilne wyklady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • mgr Piotr Podsiadło
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 5082

prokury samodzielna łączna oddziałowa Prawo cywilne - wykład III FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Dowolna...