Prawo administracyjne - wykład 16

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - wykład 16 - strona 1 Prawo administracyjne - wykład 16 - strona 2 Prawo administracyjne - wykład 16 - strona 3

Fragment notatki:

3.04.2012 Formy działania administracji publicznej/prawne formy działania
Ma charakter teoretycznoprawny, założeniem wprowadzeniem pojęcia było to, zę mimo różnorodnych form móc je opisać, wyciągnięcie cos przed nawias.
Działania jak zaniechania administracji
Wszystkie działania, które są podejmowane przez administrację są osadzone w prawie, znajdują w oparciu w prawie zgodnie z zasadą legalizmu.
Forma czynności prawnych  z zakresu prawa cywilnego, odnosi się do technicznych sposobów wyrażania się czynności
Trzeba odróżnić je od metody działania (określony styl działania, sposób prowadzący do osiągniecia celów postawionych przed administracją, styl wykształcony przez praktykę, praktyka przesądza o metodzie działania)
J. Starościak prekursor form działania administracji, zdefiniował formę działania, jako określony prawnie typ konkretnej czynności organu administracji. Większość doktryny się odwołuje to tego pojęcia. Zauważył, że czynności organu są podejmowane są w sferze zewnętrznej i wewnętrznie i przypasował do nich określone czynności.
W sferze zewnętrznej administracja publiczna podejmuje czynności do podmiotów jej niepodporządkowanej; wyróżnił stanowienie ogólnie obowiązujących norm prawnych, wydawania aktów administracyjnych, zawieranie porozumień administracyjnych oraz zawieranie umów; czynności materialno-techniczne, działalność społeczno-organizatorska. W sferze wewnętrznej  w ramach wnętrza administracji: 2 formy: tam gdzie zachodzą formy organizacyjne: polecenie służbowe i wytyczne. Prof. Dawidowicz  formy działania trzeba rozważać w kategoriach prawnych, czyli rozważając o tych formach trzeba odwołać się do pojęć prawniczych i odnosić je do podmiotów oraz rozpatrywać do pojęć stanowienia i urzeczywistniania prawa(stosowanie i przestrzeganie prawa). Stworzył własny schemat form stanowienia, stosowania i przestrzegania prawa. Dokonał rozdziału prawa administracyjnego na powszechne ( ustrojowego) oraz materialnego. Pozycje formy działania determinowały 3 elementy: stanowienia, podmiot administracji oraz gałąź prawa. Wskazywał na to, że jakaś forma stanowienia i urzeczywistnienia, może stać się formą działania podmiotu wtedy, gdy podmiot został do czegoś upoważniony, gdy zostaną przypisane mu kompetencje określone.
Prof. Ochendowski  wyróżnia czynności prawne ( czynności administracyjnoprawne oraz czynności cywilnoprawne). Czynności administracyjnoprawne dzielą się na: czynności zewnętrzne i wewnętrzne. Wskazuje na to, ze akty podejmowane w ramach czynności administracyjnoprawne, że można wyróżnić akty generalne i indywidualne. Doprecyzowuje, że są akty, które tworzą normy ogólne, planowania, akty, które tworzą sytuacje prawna dla obywateli. Wskazuje, że można mówić o aktach egzekucyjnych, o ile są czynnościami prawnymi. Poza tą szeroką grupą wyróżnia też umowę administracyjną, po za aktami, wskazuje na ugodę administracyjna, porozumienie administracyjne, przyrzeczenie (promesa).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz