Ford Motor Company - strona 2

note /search

Podstawy zarządzania

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 1946

. założył firmę Ford Motor Company. Uważał, że podstawą wielkich pieniędzy jest produkcja wielkoseryjna. H...

Zarządzanie marketingiem

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Marketing
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1778

marketingowej i kompozycji 4xP (5xP) Przykłady misji: Ford Motor Company: „… jesteśmy światowym liderem...

Pojęcie kultury przedsiębiorstwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

oraz tego, czego jej pierwsi członkowie uczą się z własnych doświadczeń. H.Ford w Ford Motor Company, T.Watson...

Zagadnienia z zarządzania 3

  • Politechnika Poznańska
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

roku w nowych zakładach Ford Motor Company H. Ford wprowadził po raz pierwszy kompletny montaż samochodów...

Zarządzanie procesami zmian - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

    1      Moduł  8  ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZMIAN        8.1.  Istota zmian organizacyjnych oraz ich rodzaje    8.1.1.  Pojęcie zmiany    W  naukach  społecznych  pojęciem  “zmiana”  określa  się  zazwyczaj  “zdarzenie,  w  którym  stan  końcowy  jest  róŜny  od  stanu  początkowego”  (Pszczołowski ...