Fonologia - strona 3

Język i mowa - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Procesy poznawcze
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1743

fonologii, prozodii (charakterystyczny dla każdego języka typ „zaśpiewu”- składa się na nią intonacja...

Propedeutyka gramatyki

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4900

polskiego. Warszawa 2010. D. Ostaszewska, J. Tambor: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego...

Odmiany wspólczesnej polszczyzny

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2807

się pomiędzy tymi dwoma odmianami, dotyczą słowotwórstwa, fonologii, fleksji i składni. Pomimo tak głębokich...

Filologia romańska - morfologia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Renata Jarzębowska-Sadkowska
  • Gramatyka opisowa
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4214

; morfonologia, mofroleksykologia, mofroskładnia. Znak językowy jest formą mówioną (fonologia), a dopiero później...