Fluoryt - strona 3

Ćwiczenia dla geografii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Leszek Kurowski
 • Geologia dynamiczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1953

chlorek potasu (sylwin) Fluorki: CaF2 fluorek wapnia (fluoryt) 5 GR SOLE KWASÓW TLENOWYCH; H2CO3 kwas...

Właściwoćci markoskopowe minerałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Horst Antosiak
 • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

twardego: talk Mg3[(OH)2Si4O10] gips CaSO4 . 2H2O kalcyt CaCO3 fluoryt CaF2 apatyt Ca5F(PO4)3 ortoklaz K...

Sprawozdanie - spawanie łukiem krytym

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Jacek Chałupczak
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4683

, dolomitu CaCO3MgCO3, kaolinu Al2O3SiO2, fluorytu wapnia CaF2 oraz rudy manganowej. Topniki dzielą...

Chemia materiałów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1470

Halla-Heroulta - produkcja metalicznego glinu Elektrolit: kriolit Na3AlF6, fluorek glinu AlF3, fluoryt...

Światło-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Kasprzak
 • Fale i optyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

. dla fluorytu wynosi 0,5861 - takie materiały stosuje się w konstrukcjach apochromatycznych obiektywów...

Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Jan Szajnar
 • Metalurgia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 826

, piasek kwarcowy, fluoryt) - mat. nawęglające (grafit, koks) Schemat pieca indukcyjnego tyglowego: Tygiel...