Finanse samorządowe - strona 94

Podatki i opłaty lokalne

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
  • System podatkowy
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4683

nie może , wg. ustawy .Art. 92 Przepisy wykonawcze wydaje Rada Ministrów, minister finansów najczęściej...

Strategia rozwoju gminy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Stanisław Mazur
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2044

główne obszary problemowe lokalnej wspólnoty samorządowej oraz mobilizuje lokalne władze do efektywnego...

Samorząd terytorialny

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr hab. Sylwester Wróbel
  • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 6314

w pracach gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został on wybrany...

Krajowa Rada Narodowa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1568

roku kalendarzowym, zwane dalej "sprawozdaniem” Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu...