Finanse publiczne zakres przedmiotowy - strona 87

Relacje między prawem a moralnością

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3206

RELACJE PRZEDMIOTOWE Czyli jak ma się do siebie zakres regulacji prawnej i moralnej Prawo to minimum...

Instytucje Międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

pochodzących z różnych kontynentów na podstawie określonych kryteriów Ze względu na przedmiotowy zakres...

Prawo administracyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 980

w zakresie administracji publicznej ograniczona swoboda lub jej brak przy określaniu współuczestników...

Ponaglenie organu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

oraz do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora IS...

Finanse - Finansowanie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1967

jest formą długookresowego finansowania dużych przedsiębiorstw. Emisja obligacji poszerza znacznie zakres...

Znamiona sprawcy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

będzie czynem umyślnym, w perspektywie skutku w zakresie życia i zdrowia będzie to czyn nieumyślny, bo nie miał...

Etyka zawodowa - Janeczek Urszula

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Urszula Janeczek
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3983

.korupcja szkodzi finansom publicznym. 4.korupcja odstrasza zagranicznych inwestorów. 5.korupcja ogranicza...

Polityka fiskalna - Fiskalizm

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1694

transferowych inne publiczne programy zatrudnienia polityka w zakresie stawek podatkowych Rodzaje deficytu...