Finanse przedsiębiorstw - strona 36

Finanse - wykład 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

Finanse przedsiębiorstw WprowadzenieTrzy soczewki (gestie) • Sfera ekonomiczna • Sfera finansowa...

Finanse - pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

zachodzących między konkretnymi podmiotami. Np przedsiębiorstwo - bank -finanse publiczne -finanse banków...

Instrumenty rynku finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

i wydatki kredytowe. Podmiotowa klasyfikacja strumieni pieniężnych: finanse przedsiębiorstw finanse ludności...

Zadania na egzamin - bankowość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Bankowość III Zadania finanse przedsiębiorstwa Porównanie dyskonta weksla do nominalnej stopy...

Uniwersalny model badania jakości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

i jego potrzeby są najważniejsze Od klienta zależy rentowność przedsiębiorstwa Personel stanowi o wartości...

Zagadnienia wprowadzające

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dagmara Hajdys
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1827

Europejskiej. 7. System Bankowy. 8. Giełda i jej znaczenie. 9. Finanse ubezpieczeń. 10. Finanse przedsiębiorstw...

Zagadnienia wstępne z finansów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

od banku centralnego i baków komercyjnych wydatki zwrot zaciągniętych kredytów 5. Finanse przedsiębiorstw...