Filtr mechaniczny

Sedymentacja-sprawozdanie, LABORATORIUM

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Agnieszka Surowiak
  • Gospodarka wodna
Pobrań: 672
Wyświetleń: 7469

łatwo przechwycone w następnym procesie - na filtrach mechanicznych. Sedymentacja jest jednym...

Krążenie płucne - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1456

- cała krew organizmu tu przepływa: - Filtr mechaniczny - zatrzymuje komórki nowotworowe, obce ciała, zakrzepy...

Egzamin z inżynierii środowiska

  • Politechnika Gdańska
  • dr hab. Danuta Zalewska
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

ciężkich, WWA, pestycydy i inne). Filtracja pośpieszna – stos po innych; filtr mechaniczna i adsorcja...

Bakterie grzyby wirusy

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4326

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...