Fikcja literacka

Culler - Co to jest literatura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2730

. Literatura jako fikcja: fikcyjność - to nie tylko postacie i wydarzenia, kontekst fikcji literackiej zostawia...

Fikcja i rzeczywistość literacka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1561

FIKCJA LITERACKA (koncepcję stworzył Arystoteles - mimesis) - Platon → naśladowanie wyglądów...

Stylistyczne środki składniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1834

ten współczynnik mimesis mianem fikcji literackiej. Oznacza to, że twórca, pomimo wzorowania się na rzeczywistości...

Różne gatunki dramatyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

. We współczesnej literaturze częściej używa się pojęcia fikcji literackiej. Jest to taka właściwość świata...

Wykład - Solilokwia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 2660

. fikcji literackiej nie jest fałszem. Fałszywe są natomiast zdania, które tę treść ujmują (relacja myśl...