Fikcja literacka

Culler - Co to jest literatura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2128

. Literatura jako fikcja: fikcyjność - to nie tylko postacie i wydarzenia, kontekst fikcji literackiej zostawia...

Fikcja i rzeczywistość literacka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1519

FIKCJA LITERACKA (koncepcję stworzył Arystoteles - mimesis) - Platon → naśladowanie wyglądów...

Stylistyczne środki składniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1666

ten współczynnik mimesis mianem fikcji literackiej. Oznacza to, że twórca, pomimo wzorowania się na rzeczywistości...

Różne gatunki dramatyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

. We współczesnej literaturze częściej używa się pojęcia fikcji literackiej. Jest to taka właściwość świata...

Wykład - Solilokwia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 2366

. fikcji literackiej nie jest fałszem. Fałszywe są natomiast zdania, które tę treść ujmują (relacja myśl...