Fikcja literacka

note /search

Culler - Co to jest literatura

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Teoria literatury
Pobrań: 4445
Wyświetleń: 7427

. Literatura jako fikcja: fikcyjność - to nie tylko postacie i wydarzenia, kontekst fikcji literackiej zostawia...

Stylistyczne środki składniowe

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2800

ten współczynnik mimesis mianem fikcji literackiej. Oznacza to, że twórca, pomimo wzorowania się na rzeczywistości...

Różne gatunki dramatyczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1099

. We współczesnej literaturze częściej używa się pojęcia fikcji literackiej. Jest to taka właściwość świata...

Wykład - Solilokwia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 3458

. fikcji literackiej nie jest fałszem. Fałszywe są natomiast zdania, które tę treść ujmują (relacja myśl...