Fenoloftaleina - strona 5

Alkacymetria - zadania z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Kuc
 • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3507

. Wyjaśnij dlaczego można stosować fenoloftaleinę jako wskaźnik w miareczkowaniu HCl roztworem NaOH...

Współczynnik podziału Nersta - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

na gorąco NaOH wobec fenoloftaleiny. Identycznie postępujemy z fazą wodną z tą różnicą, że pobieramy 5 cm3...

Współczynnik podziału Nersta - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

wobec fenoloftaleiny. Identycznie postępujemy z fazą wodną z tą różnicą, że pobieramy 5 cm3 roztworu...

Sprawozdanie z hydrolizy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3717

kwasem jest na przykład fenoloftaleina, której niezdysocjowane cząsteczki są bezbarwne, a aniony R...

Alkacymetria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

do zmiareczkowania próbki, a w obecności fenoloftaleiny inne_ileś_tam. Obliczyć ile procent próbki stanowią domieszki...