Faktor - strona 4

Faktoring - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

(faktor) od przedsiębiorstwa (faktoranta). Dzięki tej usłudze firma uzyskuje środki finansowe zaraz...

Formy faktoringu - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

), który polega na tym, że faktor nabywa wszystkie wierzytelności określonego dostawcy prowadzącego działalność...

Faktoring - case study

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1869

oferowane przez bank, w ciągu 24 godzin od momentu podpisania umowy, na jej rachunek bankowy faktor przeleje...

Faktoring - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

) najczęściej 80% wartości faktur. Od tej kwoty odejmuje się 0,5 - 1,5 procent prowizji faktora. Pozostałą część...

Faktoring-pośrednictwo handlowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

) najczęściej 80% wartości faktur. Od tej kwoty odejmuje się 0,5 - 1,5 procent prowizji faktora. Pozostałą część...

Finanse-rodzaje kredytów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

kupiecki - Odbiorca Dostawca - cesja należności Faktor Faktor - środki pieniężne Dostawca Odbiorca...

Zarządzanie należnościami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Maria Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2149

za te usługi wynagrodzenie. Faktor nabywa należności i wszelkie prawa do nich, w tym prawo do odsetek z tytułu...