Faktoring - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faktoring - omówienie zagadnienia - strona 1 Faktoring - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Faktoring (istota transakcji podstawy prawne):
Faktoring jest to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupie/finansowaniu wierzytelności:
- należnych od odbiorców,
- powstałych w obrocie gospodarczym,
- udokumentowanych fakturą,
- zbywalnych i bezspornych,
- wymagalnych i nieprzedawnionych,
- płatnych w określonych terminie.
Wykupu tego dokonuje wyspecjalizowana instytucja finansowa (faktor) od przedsiębiorstwa (faktoranta). Dzięki tej usłudze firma uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury, niezależnie od terminu jej płatności. Mechanizm faktoringu jest prosty. Polega na tym, że firma, która wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, dzięki zastosowaniu faktoringu nie musi czekać już na zapłatę, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora, zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Kontrahent płaci fakturę w ustalonym terminie z tą drobną różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operację.
Uczestnikami faktoringu są trzy podmiotu:
- FIRMA (faktorant)- dostawca towaru/usługi,
- ODBIORCA towaru/usługi (dłużnik),
- FAKTOR- instytucja finansująca.
Podstawy prawne:
Art. 509-518 Kodeksu Cywilnego.
Rodzaje, typy:
- prosty/odwrotny,
- jawny/tajny
- niepełny (z regresem, niewłaściwy)/ pełny (bez regresu, właściwy),
- eksportowy bez regresu,
- ubezpieczony,
- zaliczkowy/ wymagalnościowy,
- oferowany przez bank/firmę faktoringową,
- obsługiwany elektronicznie/papierowo.
DLA KOGO?
DOSTAWCA:
- potrzebuje finansowania działalności bieżącej,
- wystawia faktury z odroczoną płatnością,
- jego siłą jest dobry portfel odbiorców,
- ma trudności z uzyskaniem kredytu lub wykorzystał limity kredytowe,
- chce usprawnić relacje z kontrahentami,
- chce poprawić wskaźniki finansowe,
- realizuje ekspansywną strategię zwiększania obrotów.
…ALE RÓWNIEŻ ODBIORCA:
- chce terminowo regulować zobowiązania lub skorzystać z rabatów,
- chce dodatkowo wydłużyć terminy płatności swoich zobowiązań,
Warunki i koszty:
WARUNKI:
- zabezpieczenia,
- limity koncentracji,
- stała współpraca z kontrahentami,
- ograniczenia branżowe.
KOSZTY:
- opłata przygotowawcza,
- odsetki,
- prowizje (+ VAT): operacyjna, od czynności dodatkowych, od niewykorzystanego limitu,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz