Międzynarodowy charakter faktoringu - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowy charakter faktoringu - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Międzynarodowy charakter faktoringu
9Faktoring międzynarodowy jest to faktoring, którego przedmiotem są wierzytelności międzynarodowe. Faktoring uzyskuje więc międzynarodowy charakter nie dzięki temu, że sama umowa faktoringu ma charakter międzynarodowy, tzn. siedziby handlowe dostawcy i faktora znajdują się w różnych krajach, lecz dzięki temu, że dostawca oraz nabywca towarów (dłużnik) mają siedziby handlowe w różnych państwach. W ten sposób międzynarodowy charakter jednej umowy (umowy faktoringu) wyznacza międzynarodowy charakter innej umowy (umowy pierwotnej). Międzynarodowy charakter umowy pierwotnej jest decydującym kryterium dla międzynarodowości faktoringu w świetle Konwencji UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym, która wyraźnie przewiduje dla swego zastosowania, że strony umowy pierwotnej, tj. dostawca oraz dłużnik, muszą mieć siedziby handlowe w różnych państwach. Należy jednak podkreślić, iż przez pojęcie faktoringu międzynarodowego rozumie się również takie postaci faktoringu, w których przynajmniej jeden z podmiotów objętych stosunkiem faktoringu ma w stosunku do drugiego siedzibę za granicą, niezależnie od tego, gdzie umiejscowione są siedziby stron umowy pierwotnej. W świetle tego stanowiska faktoring międzynarodowy jest taką transakcją faktoringu, której cechą charakterystyczną jest to, iż przynajmniej jeden z podmiotów objętych stosunkiem faktoringu ma w stosunku do drugiego podmiotu siedzibę handlową za granicą. W rezultacie międzynarodowy charakter faktoringu wyznacza zatem już fakt, że bądź dostawca oraz faktor, bądź dłużnik oraz faktor mają siedziby handlowe w różnych państwach, bądź też wszystkie te trzy podmioty znajdują się w różnych państwach. Międzynarodowy charakter faktoringu wyłącza zatem taka sytuacja, w której wszystkie trzy podmioty mają siedziby w tym samym państwie. Takie ujęcie międzynarodowego charakteru faktoringu poszerza przedstawioną wyżej definicję poprzez uwzględnienie międzynarodowego charakteru samej umowy faktoringu, ma jednakże wyłącznie walor czysto teoretyczny. Jest bowiem mało prawdopodobne, aby w przypadku zawarcia krajowej umowy pierwotnej (tj. dostawca i nabywca mają siedziby w tym samym państwie) na kontrahenta wybrany został przez dostawcę faktor mający siedzibę za granicą. W razie zaistnienia takiej sytuacji bez wątpienia faktoring uzyska wówczas de facto międzynarodowy charakter, jednakże trzeba podkreślić, iż regułą jest, że do istoty faktoringu międzynarodowego należy to, że jego przedmiotem są wierzytelności międzynarodowe, a nie wierzytelności krajowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz