Ewidencja Gruntów i Budynków - strona 5

Paramertry rynkowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Cyran
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

nieruchomości Informacje z Księgi wieczystej Dane geodezyjne (ewidencja gruntów i budynków, mapa ewidencyjna...

Infrastruktura informacyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

obowiązków sprawia, że stan realny odbiega od normatywnego, co dotyczy m.in. ewidencji gruntów i budynków...

AGH - odpowiedzi na egzamin K.Pruc

 • dr inż. Anita Kwartnik-Pruc
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

o terenie, ewidencji gruntów i budynków, inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rozgraniczania...

Podstawy fotogrametrii

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski
 • Geomatyka
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2751

ewidencji gruntów i budynków, w skali 1:500. Rys.5 – ortofoto500-kataster ZADANIE 2.1. Przeanalizuj...

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe- skrypt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

elementy Ewidencji gruntów i budynków. Przedmiotem pomiarów sytuacyjnych w uzasadnionych przypadkach...

Podatek rolny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

 opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty...