Europejski Obszar Gospodarczy - strona 6

Integracja Europejska - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1001

Wykład IX - 10.05.2011 Europejski Obszar Gospodarczy (01.01.1994) Polega to na tym, że kraje EFTA...

Wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; kontrakty dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia...

Sieć bezpieczeństwa finansowego

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3563

z instytucjami realizującymi zadania z tego zakresu: a) w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, b...

Wykład - Rada Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 539

Europejski Obszar Gospodarczy Genewa UE + Lichtenstein + Islandia +Norwegia Szwajcaria nie chciała Strefa...

Renta socjalna-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej...

Pracownik-definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec: wykonuje pracę...

Prawo rolne - wykład 13

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

się również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru...