Europejski Obszar Gospodarczy - strona 5

Podmioty rachunkowości - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG...

Inicjatywy integracyjne Delorsa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

ideę utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego łączącego państwa członkowskie obydwu ugrupowań...

Stosunki ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

o Wolnym Handlu podpisane w 1992r., weszło w życie w 1994r. (USA, Kanada, Meksyk) EOG - Europejski Obszar...

Pytania testowe cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Daniel Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

pojazdów zawarte na terenie RP obowiązuje na terenie - Europejskiego obszaru gospodarczego + Norwegia...

System podatkowy- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • System podatkowy
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1127

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) osoba...