Wykład - Rada Europy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rada Europy - strona 1 Wykład - Rada Europy - strona 2 Wykład - Rada Europy - strona 3

Fragment notatki:

RADA EUROPY
Utworzona w 1949
10 państw: 3 skandynawskie, Benelux, UK, Irlandia, FR, Włochy
Obecnie 46 państ
Polska od 1991
Może ubiegać się każde państwo pod warunkiem, że przestrzega zasady państwa prawa, przestrzega praw człowieka, podstawowe wolności oraz posiada wolę i możliwość realizacji celów Rady
Siedziba Pałac Europy w Strasburgu
1950 Rzym Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
1961 Turyn Europejska Karta Socjalna
Cele:
Ochrona praw człowieka i demokracji
Popieranie europejskiej tożsamości kulturowej i zwalczanie nietolerancji
Niesienie pomocy Europie wschodniej we wprowadzaniu reform
Organy
Komitet Ministrów
- organ decyzyjny, forum na którym są omawiane najważniejsze problemy (bez spraw obrony)
- uchwala program działania i budżet RE
- ministrowie spraw zagranicznych v przedstawiciele, każdy 1 głos
- posiedzenia 2 x w roku
- stali przedstawiciele 2 x w miesiącu
- przewodnictwo zmienia się co pół roku Terry Davis
- decyzje głosowanie 2/3 głosów, najważniejsze sprawy jednomyślność
- zalecenia, teksty konwencji, deklaracje i rezolucje
Zgromadzenie Parlamentarne
- organ doradczy
- wyznacza kierunki polityki dla KM
- przedstawiciele parlamentów państwowych
- posiedzenie 4x w roku
- wybiera sekretarza generalnego RE i zastępcę (5 lat kadencji)
- sędziów ETPCz w Strasburgu
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych
- organ konsultacyjny
- reprezentanci władz lokalnych
- spotkania raz do roku
- zgromadzenia i izby władz lokalnych, Izby Regionów
ETPCz nie jest organem utworzony mocą Europejskiej Konwencji o Ochronie Pr Człowieka i Podstawowych Wolności
Skład 3,5 v 21 osobowy
Skargi indywidualne
Przedstawiciel polski przy RE w randze ambasadora: Piotr Świżalski
Lech Garlicki sędzia
3 szczyt RE w 2005 w Polsce
Deklaracja warszawska zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, promowanie pr człowieka i demokracji
Członkiem nie może być państwo stosujące karę śmierci
Łotwa jedyny kraj mający karę śmierci w czasie wojny
Polska, Hiszpania, Włochy nie ratyfikowały protokołu zakazującego kary śmierci w czasie wojny
OBWE
Polityczna, zinstytucjonalizowana forma współpracy
Organy
Szczyt szefów państw i rządów


(…)

… i Luxemburgu
1943 układ monetarny
1958 (1960) unia ekonomiczna na 50 lat
Współpraca międzyparlamentarna
Np. Rada konsultacyjne mianowana przez parlamenty, będą negocjoać nowy traktat
CEFTA
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
1992 w Krakowie przez Grupę Wyszechradzką
Cel: likwidacja ceł, utworzenie Obecnie: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Kosowo, Słowenia…
… taryfy dla państw trzecich
Nie ma przepływu produktów rolnych
EUROREGIONY
Integracja transgraniczna, współpraca regionów
18 z Polską
Karpacki, Bałtycki, Nysa, Tatry, Park Białowieski
Pierwszy euroregion 1963 Bazilensis
INICJATYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
Od 1989
Początkowa nazwa Quadragonale
Austria, Węgry, Włochy, Jugosławia
Zwalczanie przestępczości I współpraca policyjna
Po zjednoczeniu Niemiec miała być dla nich przeciwwagą, obawa przed dominacją Niemiec
Pentagonale po przystąpieniu Czechosłowacji
Heksagonale Polska
Potem Inicjatywa Środkowoeuropejska
Skład: cała była Jugosławia, Bułgaria, Rumunia, Białoruś,
Pl przewodniczy w grupach roboczych, m.in. w dziedzinie nauki
Nie jest organizacją
Spotkania na szczeblu ministralnym I międzyparlamentarne, z Pl 5 posłow I 2 senatorów
Przewodnictwo polskie 1995; 2003
OBWE
1975…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz