Europejski Bank Centralny - strona 36

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

finansowego przez rząd lub parlament. Europejski Bank Centralny (ECB) Utworzony w 1998 r. jako organ...

Słowniczek pojęciowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2800

pozagospodarcze. Europejski Bank Centralny (European Central Bank) – bank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem...

Polityka pieniężna wykłady - Uniwersytet Łódzki

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Dykto
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3780

Dokument zawiera 7 wykładów z przedmiotu realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale ekonomiczno-socjologiczny, składa się z 36 stron w formacie pdf. Dokument zawiera dodatkowo również schematy oraz wzory. Pierwszy wykład dotyczy historii pieniądza, można w nim znaleźć takie zagadnienia j...

Pytania na egzamin - opracowanie - Prawo popytu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1120

Sformułować prawo popytu i podaży. Prawo popytu i podaży, podstawowe prawo ekonomiczne regulujące działanie mechanizmu rynkowego, określające wzajemne zależności pomiędzy wielkością popytu, wielkością podaży, a poziomem ceny towaru. Mówi, że w warunkach niezmienności innych zjawisk rynkowych popyt ...

Charakterystyka banków

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1673

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBOR Europejski Bank Centralny EBC Podstawowym celem NBP jest zgodnie...

Polityka Gospodarcza - PKB jako wskaźnik

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2107

do unii walutowej scedowały ten atrybut na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. - Polityka pieniężna...