Europejski Bank Centralny - strona 35

Instytucje UE opracowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 777

Europejska ➔ Trybunał Sprawiedliwości UE ➔ Europejski Bank Centralny ➔ Trybunał Obrachunkowy Organy doradcze...

Wykład - Działalność kredytowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Centralny, rządy lub banki centralne państw członkowskich Unii...

Prawo Unii Europejskiej

 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2219

; instytucje doradcze: Europejski Bank Centralny, Trybunał Obrachunkowy oraz Komitet Regionów i Komitet...

Prawo finansowe skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PRAWO FINANSOWE PUBLICZNE SKRYPT MATERIA Ł Z PODR Ę Y CZNIKA "Polskie Prawo Finansowe Finanse Publiczne" E. Chojna-Duch i „Polskie Prawo Podatkowe” J. Go ł uchowskiego. ORAZ WYK Ł ADÓW SPIS TRE Ś CI I. Finanse Publiczne …………………………………………… 3 II. Prawo Bud ż etowe ……………………………………………10 II...

Zagadnienia z finansów

Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

SPIS ZAGADNIEŃ 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Finanse 1.2. Zasób pieniężny 1.3. Fundusz pieniężny 2. Kategorie zjawisk finansowych 2.1. Kryterium przedmiotowe 2.2. Kryterium podmiotowe 3. Różnice między finansami publicznymi i prywatnymi 4. Państwo jest suwerenem w dziedzinie polityki pienięż...

Finanse (27stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1498

SPIS ZAGADNIEŃ 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Finanse 1.2. Zasób pieniężny 1.3. Fundusz pieniężny 2. Kategorie zjawisk finansowych 2.1. Kryterium przedmiotowe 2.2. Kryterium podmiotowe 3. Różnice między finansami publicznymi i prywatnymi 4. Państwo jest suwerenem w dziedzinie polityki pienięż...

Papiery wartościowe - omówienie - Instytucje prawa wekslowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. Dz...

Finanse - wszystko

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 2289
Wyświetleń: 4172

...Finanse są rozwinięciem nauki ekonomii politycznej. Finanse wywodziły się z czasownika „finire”- koniec potem były przekształcane następująco, najpierw w „finare” – uregulować do końca, następnie w „finatio” – orzeczenie sądowe kończące spółki, potem w „finanse” – i jest to termin międzynar...