Europejska Wspólnota Węgla i Stali cele - strona 30

Program Phare

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

i regionalnych kosztów restrukturyzacji sektora węgla i stali /30 mln euro/. Około 20 mln euro przeznaczono...

Polityka rolna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

powinno wypracować własne programy rozwoju wsi, zgodne z głównymi celami wytyczonymi przez Wspólnotę...

Prawo pracy UE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1190

i wtórnego. 1 etap - przyjęcie Traktatu Rzymskiego 1957 do połowy lat 70 Początkowo wspólnoty działały w celu...

Postanowienia traktatu z Maastricht - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

uniemożliwiły dotrzymanie tego terminu. Traktat z Maastricht sformułował następujące cele Unii Europejskiej...

Historyczny rozwój materiałów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

w trzech stanach skupienia, tj. gazowym, ciekłym i stałym. W stanie gazowym odległości między atomami...

Ustawodawstwo żywnościowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

. żywności. - Stały Komitet ds. Żywności, organ opiniodawczy Komisji Wspólnot Europejskich. - Rada Ministrów...