prawo pracy UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo pracy UE - strona 1 prawo pracy UE - strona 2

Fragment notatki:

Prawo pracy Unii Europejskiej Ewolucja - prawo pracy wspólnotowe początkowo nie ingerowało w dziedzinę prawa pracy, a dopiero stopniowo coraz licznej ingerowano w to prawo za pomocą prawa pierwotnego i wtórnego. 1 etap - przyjęcie Traktatu Rzymskiego 1957 do połowy lat 70 Początkowo wspólnoty działały w celu integracji gospodarczej i ekonomicznej, natomiast w kwestia prawa pracy nie leżała w głównym interesie i celu działania tych organizacji. Niewiele jest regulacji konkretnych:
Preambuła Traktatu Rz ymskiego - wspólnota działa w celu stałego zwiększania warunków życia i zatrudnienia
Traktat Rzymski - zbliżenie poziomów i ustrojów socjalnych poszczególnych państw w celu poprawienia konkurencji wewnątrz i zwiększenia ekspansji na zewnątrz wspólnoty. (nie zamieszczono jednak żadnych postanowień dających uprawnienia do tworzenia prawa, w efekcie nie było instytucji prawnych dlatego nie było realnego harmonizowania ustrojów. Utworzenie europejskiego funduszu socjalnego - miało być to narzędzie interwencyjne mające na celu zwiększenie mobilności pracowników wewnątrz wspólnoty. Zasada swobodnego przepływu osób , która była fundamentem wspólnoty gospodarczej(jedną z postaci tej swobody była swoboda przepływu pracowników) ta zasada realizowana była stopniowo(od 58 do 74 trwało wdrażanie). Ta zasada została przełożona na prawo wtórne, a więc istniały prawne instytucje mające wdrożyć to w życie i porządki prawne krajów członkowskich. Zasada równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości. Deklaracja Paryska 1972 - Pod koniec tego okresu zmienia się spojrzenie i zaczyna być ważna polityka socjalna - przywiązuje się jednakową wagę tak do osiągnięcia monetarnej i gospodarczej jak i socjalnej - w wyniku tej deklaracji rozpoczęto pierwszą akcję socjalną - dążenie do pełnego zatrudnienia, polepszenie warunków życia i pracy z tendencją do wyrównywania standardów w górę, poszerzenie udziału partnerów społecznych w podejmowaniu decyzji gospodarczych). 2 etap - od połowy lat 70 , do końca 80 Dwa podokresy: złota era harmonizacji (połowa lat 70 do początku 80) - ważne akty prawne wydane w tamtym czasie, zwłaszcza prawo anty-dyskryminacyjne. Dyrektywy z 75 i 76 poszerzenie zasady anty-dyskryminacji (aspekt podmiotowy i przedmiotowy - nie tylko więcej osób ze względu na inne cechy niż płeć, ale także poza wynagrodzeniem ochrona pewności pracy i innych warunków)
Dyrektywa o zwolnieniach grupowych 75
Dyrektywa o transferze przedsiębiorstwa 77
Dyrektywa z 80 niewypłacalność pracodawcy i ochrona pracownika wpływ teorii thatcheryzmu

(…)

… i innych warunków)
Dyrektywa o zwolnieniach grupowych 75
Dyrektywa o transferze przedsiębiorstwa 77
Dyrektywa z 80 niewypłacalność pracodawcy i ochrona pracownika wpływ teorii thatcheryzmu(Margaret Thatcher - im więcej regulacji tym więcej ograniczenia rynku, tym więcej bezrobocia) wzrost reglamentacji norm i ograniczenie rozwinięcia norm prawa pracy
Jednolity Akt Europejski - w dziedzinie ochrony zdrowia odchodzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz