Europejska Wspólnota Polityczna - strona 43

Źródła i kryteria więzi - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
  • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

się ludzi w obrębie społeczności. Rozkwit więzi zrzeszeniowej nastąpił w średniowiecznym mieście europejskim...

Sylabus - Polska w UE

  • Politechnika Warszawska
  • mgr Szymon Drabczyk
  • Polska w UE
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

w Unii Europejskiej Tematy sprawdzianu końcowego: Korzenie europejskiej integracji. Geneza Wspólnot...

Wstęp

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Michał Będkowski- Kozioł
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1225

europejskiej wspólnoty gospodarczej dotyczącej ochrony i informowania konsumentów. -Prawo do ochrony zdrowia...