Europejska Wspólnota Polityczna - strona 43

note /search

Sylabus - Polska w UE

  • Politechnika Warszawska
  • Polska w UE
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

w Unii Europejskiej Tematy sprawdzianu końcowego: Korzenie europejskiej integracji. Geneza Wspólnot...

Wstęp

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1253

europejskiej wspólnoty gospodarczej dotyczącej ochrony i informowania konsumentów. -Prawo do ochrony zdrowia...