Wstęp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp - strona 1 Wstęp - strona 2 Wstęp - strona 3

Fragment notatki:

OCHRONA KONSUMENTA 1
Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
-Rozwój ochrony konsumentów na świecie i w Polsce
przyczyny rozwoju ochrony konsumenta:
-rozwój cywilizacji, świata
-wzrost zamożności ludzi
-wzrost aspiracji społecznych
-niebezpieczny lub wadliwe wyroby lub usługi
-nieuczciwe praktyki handlowe
Geneza ochrony konsumenta:
*1960 - międzynarodowa organizacja związków konsumenckich (international organisation of consume unions od 1995 consumer international)
*15.03.1962 -prezydent John F.Cenedy -projekt ustawy o prawach konsumentów (consumer bill of rights )
”Consumers by definition minde us all....”
”Z definicji wszyscy jesteśmy konsumentami..”
Prawa Konsumenta :
-Prawo do bezpieczeństwa
-Prawo do rzetelnej informacji
-Prawo do wyboru
-Prawo do tego by głos konsumenta był słyszalny
Światowy dzień praw konsumenta 15.03.1983 „World consumer rights day” -WCRD
Geneza...
Rezolucja rady z kwietnia 1975r w sprawie wstępnego programu europejskiej wspólnoty gospodarczej dotyczącej ochrony i informowania konsumentów.
-Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
-Prawo do ochrony interesów ekonomicznych
-Prawo do rekompensaty (system dochodzenia roszczeń)
-Prawo do informacji i edukacji
-Prawo do reprezentacji *9.04.1985 - wytyczne zgromadzenia odgórnego Narodów Zjednoczonych w sprawie ochrony konsumentów.
-Formalne względy wdrażania ochrony konsumenta do polityki i prawa polskiego:
*1989-okres transformacji gospodarczej
*zmiany polityczne i gospodarcze
*Wkroczenie na drogę gospodarki rynkowej REGUŁA 4 C (4K)
4C
4K
PRODUKT
CUSTOMER
KRZYSĆ
CENA
COST
KOSZT
DYSTRYBUJA
CONVENIANCE
KOMFORT
PROMOCJA
COMUNICATION
KOMUNIKACJ
Konsekwencje marketingu dla konsumentów:
1.Szanse:
Lepsza dostosowanie produkcji do potrzeb różnych segmentów nabywców
1.Zagrożenia:
*pozorne nowości
*świadome obniżanie żywotności produktu
*dywersyfikacja asortymentu podaży towarów
*nieprzejrzystość rynku


(…)

… do zakupu towarów które w rzeczywistości nie są konsumentowi potrzebne
Członkostwo Polski w ONZ -ratyfikowanie „międzynarodowego paktu praw gospodarczych społecznych i kulturowych”
Układ europejski o stowarzyszeniu rzeczpospolitej polskiej ze wspólnotami 16.12.1991
Art. 68
Istotnym warunkiem wstępnej integracji gospodarczej z Wspólnota europejską jest zbliżenie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa…
… przedsiębiorstwa
*nabywca produktów dóbr lub świadczeń usługowych
*użytkownik nabytych towarów
-Płaszczyzny realizacji polityki konsumenckiej :
*legislacyjna
*instytucjonalna
*inspekcyjno-kontrolna
*sądowa
*informacyjno-edukacyjna
Rządowe programy polityczne w Polsce:
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2006
2007-2013
*1998-1999 -brak regulacji prawnych w wielu istotnych dla konsumentów dziedzinach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz