Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 84

Samorząd terytorialny - źródła prawa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

terytorialnego ustawę z 1998 o finansach publicznych 26 kwietnia 1993 Polska ratyfikowała Europejska Kartę...

Procedury celne - charakterystyka

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Katarzyna Sołkowicz
  • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2331

dzielimy na zawieszające i gospodarcze. Do procedur zawieszających należą: skład celny, uszlachetnianie...