Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 85

Traktat Paryski

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

w 2002 r., a kompetencje EWWiS przejęła Wspólnota Europejska. Utworzył pierwszą z trzech ponadnarodowych...

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2296

, Euratom, 1957), aczkolwiek logika nakazuje doszukiwać się instytucji głównie w I Wspólnocie, czyli EWWIS...

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

finansowy i gosp. UE wg komisji Europejskiej spadek gosp. odnotowało 5 państw członkowskich, 2009 kolejne 18...

Publiczne Prawo Gospodarcze

 • prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 5299

własnych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej (działalność gospodarcza gminy...

Prawo wtórne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Wspólnot, statuty ważniejszych organów pomocniczych, itp. b) uchwały organów WE (rady Unii Europejskiej...

Sąd Pierwszej Instancji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

przy Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich utworzono Sąd Pierwszej Instancji. Powołanie tej instytucji...