Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 52

Finanse - wykład 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Marjolina 1975 - raport Komisji Wspólnot Europejskich 1975 - raport Tiendmansa8 Co w praktyce? 1971...

Całość

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2604

europejskiej wspólnoty gospodarczej dotyczącej ochrony i informowania konsumentów. -Prawo do ochrony zdrowia...

Integracja Europejska - wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1064

Wspólnocie z 24 do 65 milionów. "Ciche Rozszerzenie" Wspólnot Europejskich: Integracja Europejska Strona 1...

Kultury nordyckie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwo i kultura Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Europejskiej Estonia wyraźnie staje po stronie nordyckich interesów. Dzisiaj istnieje ogromnie dużo powiązań...

Zasada subsydiarności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Unii Europejskiej - odnosi się z jednej strony do podziału zadań między organami Wspólnot Europejskich...

KOORDYNACJA POLITYKI BUDŻETOWEJ UE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

przez Komisję Europejską), kredytami i pożyczkami Wspólnot i ich instytucji. Wobec Rady Unii Europejskiej...