Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 39

Unia Europejska - za i przeciw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

i umocnienie pokoju, integrację gospodarczą przez stworzenie europejskiego rynku wewnętrznego z korzyścią...

Zasady prawa wspólnotowego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Zasada bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego: Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską stanowi...

Wykład - zarządzenie premiera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie; 12) stanowiska dotyczące projektów...

Europejski Bank Centralny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1029

. Jego działalność wiąże się z Unią Gospodarczą i Monetrną. Reprezentuje interesy Wspólnoty Europejskiej związane...

Budżet UE - Budżet Ogólny UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

budżetowe dokonywane są na terenach wszystkich państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej (niezależnie...

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 840

) tworzące Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską, aneksy do nich, traktaty je nowelizujące, traktaty...