Systematyka Prawa gospodarczego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systematyka Prawa gospodarczego - omówienie  - strona 1 Systematyka Prawa gospodarczego - omówienie  - strona 2 Systematyka Prawa gospodarczego - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Systematyka publicznego prawa gospodarczego Wewnętrzna systematyka publicznego prawa gospodarczego obejmuje: konstytucyjne prawo gospodarcze
prawo administracyjne gospodarcze (prawo ustrojowe, materialne i proceduralne). Konstytucyjne prawo gospodarcze - definicja i zakres Konstytucja jest punktem odniesienia wszelkich dziedzina prawa, w tym gospodarczego. Zawiera regulacje które odnoszą się do gospodarki albo w sposób bezpośredni, albo pośredni poprzez oddziaływanie na treśc praw niezwiązanych z nim w sposób ścisły.
Konstytucyjne prawo gospodarcze to całokształt norm i zasad konstytucyjnych o istotnym znaczeniu dla gospodarki.
Wynikają z niego zasady ustroju gospodarczego, gospodarcze wolności i prawa, zadania i obowiązki podmiotów gospodarczych, w tym także obowiązki państwa względem podmiotów podejmujących i prowadzących działalnośc gospodarczą. Prawo administracyjne gospodarcze - definicja i zakres Dotyczy interwencji państwa w gospodarkę tworząc zespół norm prawnych, które regulują zadania oraz i organizację i funkcjonowanie organów władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania administracji, a także środki i formy prawne działania stosowane w celu realizacji określonych prawem zadań państwa w sferze gospodarki. Elementem istotnym charakteryzującym gospodarcze prawo administracyjne jest specyfika zakresu przedmiotowego - chodzi tu bowiem zarówno o gospodarkę, gospodarowanie, sposoby oddziaływania na gospodarkę, oraz ich procedury. Przykładem takich oddziaływania mogą być np.: ulgi, obciążenia, dotacje, subwencje, zwolnienia podatkowe etc. nakładanych przecież przez organy administracji publicznej. Możliwe są także działania faktyczne - np.: wyznaczanie specjalnych stref ekonomicznych. Prawo administracyjne gospodarcze pozostaje więc co do zakresu przedmiotowego i treściowego zupełnie otwarte. Ustrojowe prawo administracyjne Reguluje organizację i funkcjonowanie administracji gospodarczej w szczególności zadania i kompetencje organów administracji gospodarczej, ich charakter prawny i pozycję ustrojową, tryb powoływania i odwoływania.
Należą tu także ich zadania, zakres działania oraz dopuszczalne formy ingerowania w gospodarkę
W większości należec tu będą organy administracji publicznej i terenowej, oraz struktury samorządu gospodarczego i zawodowego. Należą tu także organy antymonopolowe i regulacyjne ponadto NBP
KRRiTV
także organy Wspólnot Europejskich. Materialne prawo administracyjne Wyodrębnione zostało za pomocą kryteriów określających treśc podjętych działań działań wobec adresatów. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz