Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 244

Test spółki handlowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1106

wielokrotnie - dla każdego rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej jednokrotnie Jan K...

Pytania z egzaminu z HSE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

wymień typy związków zawodowych wymień konferencje dotyczące ładu europejskiego po II wojnie światowej...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1911

, w średniowieczu powstanie właśnie taka społeczność. Chiristianitas Europa - związek państw europejskich...

Prawo finansowe skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

dokonywanych przez UE. t - plan finansowy dzia ł alno ś Wspólnot Europejskich, obejmuj ą przewidziane dochody...

Euroguidance i eurydice-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

przez Radę Wspólnot Europejskich. W latach 80. Eurydice obejmowała 12 państw EWG. Teraz jest to 27 państw...

Konstytucja Szwajcarii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1281

. Każdy ma prawo wstępowania lub należenia do wspólnoty wyznaniowej i pobierania nauczania religijnego. 4. Nikt...