Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 229

Rada Europy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1246

mocarstw i coraz większe uzależnienie od pomocy gospodarczej i wojskowej Stanów Zjednoczonych. Żywa...

PUE - wykady - Prawo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421

o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (TEWEA) traktaty modyfikujące i uzupełniające traktaty...

Filozofia prawa - skrypt 2

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Mikołaj Rakoczy
  • Filozofia prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1764

. Państwo narodowe - podstawową wspólnotą 5. Tekst jako środek bezstronnej komunikacji i reguły...

Samorząd - opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

demokracja” w Europie były to kraje południowo Europejskie. II etap od połowy XX - etap „państwa dobrobytu...

Reformacja w Niemczech

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1638

Rzeszy wielkie różnice gospodarcze lokalne życie gospodarcze zróżnicowanie i antagonizmy w mieszczaństwie...