Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 223

note /search

Naród- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1162

wspólnotę ludzi. Warto przypomnieć tutaj szerokie wizje zunifikowanych społeczeństw postindustrialnych...

Unia polityczna, sem III

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

nad interesem całej unii gosp. Korzyści między narodowej integracji europejskiej i będziemy je rozpatrywać...

Ustawa o swobodzie gospodarczej

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogà podejmowaç i wykonywaç dzia∏alnoÊç gospodarczà na takich...

Rozwój regionalny - wykład

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Gospodarka regionalna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

europejska,  warunki makroekonomiczne, koniunktura gospodarcza,  popyt zewnętrzny na produkty i usługi GR...