Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 223

Rada Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

INSTYTUCJE UE 17.10.2012 RADA EUROPEJSKA GENEZA POWSTANIA Początki powstania - lata 60'te XX wieku...

Naród- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1099

wspólnotę ludzi. Warto przypomnieć tutaj szerokie wizje zunifikowanych społeczeństw postindustrialnych...

Unia polityczna, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

nad interesem całej unii gosp. Korzyści między narodowej integracji europejskiej i będziemy je rozpatrywać...

Ustawa o swobodzie gospodarczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogà podejmowaç i wykonywaç dzia∏alnoÊç gospodarczà na takich...

Rozwój regionalny - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

europejska,  warunki makroekonomiczne, koniunktura gospodarcza,  popyt zewnętrzny na produkty i usługi GR...