Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 152

Funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

Państwo a wojny. Państwo narodowe a proces integracji europejskiej. Pojęcie polityki u Webera i Ryszki...

Ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aneta Suchoń
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 3115

z art. 249 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej do aktów wspólnotowego prawa wtórnego należy...

Członkostwo w WTO - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

wielkość kontyngentów . Członkiem pierwotnym jest Wspólnota Europejska w WTO. Członkowie wtórni: Pozostałe...

Socjologia różne

 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

istnienia, przejawiająca się w typach tożsamości i ideologiach; pozytywne wartościowanie wspólnoty narodowej...

Prawa człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

i bezpośredniego udziału w podejmowaniu najważniejszych decyzji państwowych (lub dotyczących określonych wspólnot...