Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 149

Handelsgesellschaft - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 17 grudnia 1970 Internationale...

Kredyty inwestycyjne SAPARD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

przewidzianych w rocznej umowie finansowej zawartej między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem...

Podstawy polityki gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 2646

gospodarczych, ale jednak są ważnymi partnerami gospodarczymi 8. Wspólnoty Interesów: partie polityczne, związki...

Polska polityka zagraiczna- wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

zostać członkiem Wspólnoty Europejskiej. To pokazuje, że mimo czy te instrukcje...

O Europie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

i elementy common low).  traktaty o powstaniu to m.in. powstawanie EWWiS, EWG, UE (wspólnota europejska...

Prawo do pracy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

z rzeczywistością społeczno-gospodarczą, której fundamentem była własność prywatna, prowadziło w prostej linii...

Ściąga z geografi gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

traktatu z Maastricht przez panstwa-czlonków Wspólnot Europejskich (óEuropejskiej Wsplnoty Gospodarczej...