Europejska Agencja Leków

Agencje-wprowadzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

agencji zalicza się do pierwszej grupy. Do drugiej grupy należy np. Europejska Agencja Leków, do trzeciej...

Organy zdecentralizowane

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Agencja Leków – ochrona i promowanie zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych...

Rada - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

, Europejska Agencja Leków); Możliwość zwiększenia liczby Rzeczników Generalnych w TSUE; Możliwość zwiększenia...

Prawo własności intelektualnej

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1988

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1) (tekst jednolity) Rozdział 1  Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartośc...

Skrypt z Instytucji UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 1435

. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Leków); Możliwość zwiększenia liczby...

Prawo europejskie - materiał na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 1477

1) Wymień i omów zwięźle klasyczne koncepcje integracji europejskiej Koncepcja federalizmu - (ruch paneuropejski) w myśl, której proces integracji europejskiej miałby prowadzić do ustanowienia federacji europejskiej (Stanów Zjednoczonych Europy) wobec zakładanej utraty przez państwa zdolności do ef...