Skrypt z Instytucji UE - Europejski Instytut Walutowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt z Instytucji UE - Europejski Instytut Walutowy - strona 1 Skrypt z Instytucji UE - Europejski Instytut Walutowy - strona 2 Skrypt z Instytucji UE - Europejski Instytut Walutowy - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE
Co to jest System? System - oznacza skoordynowany układ elementów tworzących pewną całość a także zasady jego funkcjonowania stosowane w określonej dziedzinie. Co to jest System instytucjonalny? System instytucjonalny - oznacza skoordynowany układ organów tworzących pewną całość (UE);
Organami w tym systemie są instytucje Unii Europejskiej oraz inne organy (w tym organy pomocnicze);
Funkcjonalność systemu opiera się na czterech podstawowych zasadach wywodzących się z TL lub orzecznictwa TSUE (zasada ram instytucjonalnych, zasada równowagi instytucjonalnej, zasada autonomii instytucjonalnej, zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej). Z czego wynikała sytuacja, że system (katalog instytucji) był mało przejrzysty? Z czym się to wiązało? Sytuacja ta wiązała się z funkcjonowaniem trzech filarów;
Rada Europejska miały wyjątkowy status będąc organem całej UE, natomiast instytucje WE były „wypożyczane” do pełnienia określonych funkcji w ramach II i III filaru (II - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, III - współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych) Co dokonuje traktat znosząc strukturę filarową?
TL znosząc strukturę filarową UE dokonuje uproszczenia systemu instytucjonalnego UE - jeden katalog instytucji Czy katalog instytucji uległ rozszerzeniu? Jeśli tak to o jakie instytucje?
Katalog instytucji uległ rozszerzeniu o Radę Europejską (RE) oraz o Europejski Bank Centralny (EBC) Katalog instytucji Unii Europejskiej? Katalog instytucji zawarty jest w art. 13 ust. 1 TUE;
Parlament Europejski;
Rada Europejska (nie była instytucją);
Rada (dawniej Rada UE);
Komisja Europejska (Komisja);
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS);
Europejski Bank Centralny;
Trybunał Obrachunkowy.
Jakie organy poza instytucjami funkcjonują w ramach systemu instytucjonalnego UE? Europejski Bank Inwestycyjny (EBI);
Komitet Ekonomiczno-Finansowy (KEF);
Komitet Ekonomiczno-Społeczny (KES);
Komitet Regionów (KR);
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich;
Komitet Stałych Przedstawicieli - COREPER;
Wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa;
Agencje.
Instytucje i organy kierują się w swojej działalności kilkoma podstawowymi zasadami: Zasada ram instytucjonalnych UE
(art. 13 ust. 1);
Zasada równowagi instytucjonalnej (art. 13 ust. 2 zd. 1);
Zasada autonomii instytucjonalnej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz