Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

note /search

Organy zdecentralizowane

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

i Zdrowia w Miejscu Pracy – kwestie dot. bhp, o Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego – kontrola...

Agencje-wprowadzenie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

Urząd Ochrony Odmian Roślin, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, z których każda ma prawo...

System instytucjonalny unii europejskiej

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawo europejskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

, powstają wówczas Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego...

Podstawy prawa UE - skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • Podstawy prawa UE
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 3780

Część pierwsza - Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej. 1. Traktat z Lizbony. Podpisany 13 grudnia 2007, wszedł w życie 1 grudnia 2009r. Traktat z Lizbo...