Estymacja punktowa frakcji - strona 2

Estymacja - teoria i przykłady

  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4550

, który charakteryzuje rozkład pewnej zmiennej losowej. Rozróżnia się estymację punktową i estymację za pomocą przedziału...

Cw_9_-estymacja_przedzialowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

estymatorów. 2. Estymacja punktowa. 3. Estymacja przedziałowa – wyprowadzenie modelu dla średniej przy znanej...

Estymacja podziałowa - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
  • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1358

róŜniącej się od nieznanej wartości parametru. Taka estymacja punktowa parametrów, bez wskazania stopnia...