Episteme - strona 3

Opinia publiczna - pojęcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

to stworzono w dziesięcioleciach poprzedzających Rewolucję Francuską. Nawiązuje do rozróżnienia doxa a episteme...

Wybiórcza prezentacja myślicieli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

się skomponować w trójce; Platon wychodzi w Państwie od Metafory Jaskini /epistemologia, episteme/: w ramach...

Notatki z etyki gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Michał Kapias
 • Etyka gospodarcza
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4445

Episteme- uogólniona, upowszechniona wiedza naukowa. Nauka- uporządkowany zbiór zdań bąź pytań dający...

Rozum i wola w etyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

ten szeroko rozwija Platon w „Protagorasie”. Arete zatem jest tym samym, co episteme. Wiedzieć...

Rozumienie szczęścia - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

był zarazem racjonalizmem. Definiowali cnotę jako rozsądek (fronesis), wiedzę (episteme) czy rozum (ratio...

Pojęcia na egzamin - ELAN VITAL

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

stanu określająca kierunek przebiegu zjawisk związanych z przemianami i przepływem energii. EPISTEME...

Społeczeństwo obywatelskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

publiczna nawiązuje do rozróżnienia na doksę a episteme: opinia publiczna = doxa /coś co może być trafne...