Pojęcia na egzamin - ELAN VITAL

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na egzamin -  ELAN VITAL - strona 1 Pojęcia na egzamin -  ELAN VITAL - strona 2

Fragment notatki:

ELAN VITAL - (z fran. - pęd życiowy) twórcza siła, która jest motorem rozwoju świata istot żywych, nadająca mu dynamizm; według Henri'ego Bergsona stanowi ona podstawę działań duchowych i artystycznych. ELEATYZM - pogląd głoszący, że byt jest wieczny, stały, jeden; jedność materii, odrzucenie istnienia czasu i ruchu. ELEUTHERIA - grecka nazwa i personifikacja Wolności. EMOTYWIZM - (z łac. - poruszony) pogląd mówiący o tym, że normy i oceny etyczne to pseudozdania stwierdzające coś o przedmiocie, ale tak naprawdę wyrażają jedynie emocjonalną postawę (tym samym, skłaniając innych do zajęcia podobnego stanowiska). EMPATIA - (z gr. - cierpienie) psychologiczna zdolność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi; umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość. EMPIRYZM* - kierunek filozoficzny, według którego źródłem poznania jest doświadczenie zmysłowe (zewnętrzne lub wewnętrzne); jest przeciwstawny do racjonalizmu; empiryzm metodologiczny: poznanie musi być oparte na doświadczeniu (aposterioryzm); empiryzm genetyczny: umyła jako tabula rasa, która zapisuje się doświadczeniem w trakcie naszego życia (przeciwstawny jest natywizm); empiryści: Heraklit, Francis Bacon, John Locke, Stanisław Staszic, Jan Śniadecki. ENKRATEIA - (z gr. - panowanie nad sobą) centralna kategoria etyki Sokratesa, oznacza dążenie do osiągnięcia stanu pełnej kontroli nad posiadaną przez siebie energią cielesną (m.in. wytrzymałość na głód, ból i cierpienie) i duchową (osiągnięcie samowiedzy); należy nadać swemu życiu sens i wziąć za nie odpowiedzialność. ENTELECHIA - ( z gr. - dosłownie ucelowienie) ucelowiona dusza nadająca rzeczy jedność; według Arystotelesa posiada ją każdy istniejący byt (dzięki swojej przybranej formie). ENTROPIA - (z gr. - zwrócenie się, odwrót) chaos, bezład; w teorii informacji: wielkość określająca ilość informacji zawartej w wiadomości wysłanej przez źródło; w termodynamice: jedna z funkcji stanu określająca kierunek przebiegu zjawisk związanych z przemianami i przepływem energii. EPISTEME - ( z łac. - wiedza) pewna i niepodważalna wiedza dotycząca świata idei, jest poznawana rozumowo; jest przeciwstawna do „doxy”. EPISTEMOLOGIA - (z gr. - nauka o wiedzy, o zrozumieniu; filozofia poznania) dział filozofii zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością; epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie. ERYSTYKA - sztuka prowadzenia sporów, dyskutowania, przekonywania. ESCHATOLOGIA - (z gr. - nauka o ostateczności) część doktryny religijnej traktująca o tzw. rzeczach ostatecznych: końcu świata, sądzie ostatecznym oraz losach pośmiertnych człowieka. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz