Energia wiązania - strona 17

Surowce ilaste - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

polimerów jest ok. 100 razy mniejsza od wytrzymałości teoretycznej obliczonej z energii wiązań. Główną...

Kierunki rozwoju fizyki - synteza

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

: , gdzie N i P to liczba protonów i neutronów a Ew to energia wiązania, Masa gazu fotonowego: Masa gazu p N...

Termodynamika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511

przybliżenie. Termochemiczną energię wiązania X-Y (EX-Y) definiuje się jako energię potrzebną do rozerwania 1...

Chemia budowlana - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1547

wiązania Al-O i O-H w Al(OH)3 jest zbliżona. Jest to przyczyną: Amfoteryczności 36 Energia wiązań rośnie...

Ekologia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3773

. Pochłonięte przez producentów, zamieniane jest na energię wiązań chemicznych związków organicznych tworzących...

Immunologia - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • Immunologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3759

równocześnie. Jeśli epitop i paratop są pod tym względem komplementarne, energia wiązań będzie wystarczająca...

Pytania i odpowiedzi na zerówki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 672

o masie mp i energii wiązania Ew Masa gazu składającego się z N fotonów uwiezionych w objętości V

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1246

energii wiązania. 3.jpg 23. Ile stopni swobody (oscylacyjnych) ma H2O i CO2? Cząsteczki liniowe: 3N-5...

CHEMIA ŻYWNOŚCI

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 4935

Struktura cząsteczki - wiązania wodorowe [rysunek: struktura cząsteczki - wiązania wodorowe] Energia wiązań...